Actualisering statuten en huishoudelijk reglement

op .

Beste leden,

Afgelopen jaar is er door een commissie van de vereniging veel tijd en energie gestoken om de gedateerde statuten en huishoudelijk reglement te moderniseren en te actualiseren. Deze documenten zijn inmiddels getoetst bij een notaris.

In een extra Algemene Ledenvergadering van 25 november jongstleden zijn de statuten en huishoudelijk reglement gepresenteerd.

Wilt u de concepten van deze documenten nog eens nalezen? U vindt ze hier:
Statutenwijziging: Statutenwijziging
Geactualiseerd huishoudelijk reglement: Huishoudelijk reglement
Criteria ereleden en leden van verdienste: Criteria ereleden en leden van verdienste

Zodra de gewijzigdee statuten en huishoudelijk reglement formeel bekrachtigd zijn door de notaris, zult u op onze website de definitieve documenten vinden.

 

Contactgegevens

Vereniging GSV-Heemstede
Postbus 309
2100 AH Heemstede

GSV-Centrum
Franz Schubertlaan 37
2102 EK Heemstede
Tel: 023 - 5290717

Beheerder GSV-Centrum
Cees v.d. Meer

Contactpersonen secties

Accommodaties en zalen

Ledenadministratie:
GSVomnisport@gmail.com