Sectie Gym&Dans zoekt bestuurders

op .

Beste leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden,

De huidige posities van voorzitter, secretaris en penningmeester van de sectie Gymnastiek & Dans worden vertegenwoordigd door 1 persoon. Vanwege gezondheidsredenen zal zij aan het einde van dit seizoen (2021/2022) stoppen met deze werkzaamheden.

De sectie Gymnastiek & Dans is op zoek naar een nieuw bestuur, en doet een oproep aan u om in overweging te nemen plaats te nemen in dit nieuw te vormen sectiebestuur.

Voor vragen, aanmelding, of meer informatie hierover, lees dan deze nieuwsbrief van het Verenigingsbestuur.