Veilig sporten

Veilig sporten binnen onze vereniging.

Het bestuur van GSV-Heemstede vindt het belangrijk dat iedereen die komt sporten, het fijn vindt op de club en met veel plezier sport. Dat wordt “een veilig sportklimaat” genoemd.
Dat betekent dat we met elkaar niet agressief omgaan, dat er niet gepest wordt in de kleedkamers en tijdens trainingen en/of wedstrijden. En ook dat er geen vervelende opmerkingen over je lijf gemaakt worden of dat iemand aan je zit als jij dat niet wilt.
Bij GSV-Heemstede zijn afspraken gemaakt hoe iedereen (trainers, begeleiders e.d.) zich horen te gedragen. Dat heet gedragsregels.
 
Waarom een vertrouwens-contactpersoon?

Iedereen bij GSV-Heemstede moet zich aan die regels houden. Trainers, begeleiders, ouders en je sportvrienden en sportvriendinnen.
Het Bestuur is verantwoordelijk voor dat veilige sportklimaat en heeft daarom o.a. een VertrouwensContactPersoon (VCP) aangesteld die je kunt aanspreken als er dingen gebeuren tijdens het sporten waar je last van hebt en waardoor je je onveilig voelt.
 
Wat heb je aan ons?

Iedereen kan een beroep op ons doen voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en/of aangiften van agressie, pesten en seksuele intimidatie.
Wij zijn het aanspreekpunt voor heel GSV-Heemstede en kunnen je met een gesprek verder helpen door je de weg te wijzen naar het oplossen van het probleem.
Omdat het bestuur op de hoogte moet zijn van wat binnen de vereniging gebeurt, maken wij van dit gesprek een verslag zonder namen te noemen. Behalve als de veiligheid van meer mensen in gevaar komt, dan zullen wij namen noemen.

Om deze functie goed te kunnen vervullen heb wij de opleiding “ VertrouwensContactPersoon” van NOC/NSF gevolgd.
 
De Vertrouwens Contact Personen zijn:

Vacant 

Contactgegevens

Vereniging GSV-Heemstede
Postbus 309
2100 AH Heemstede

GSV-Centrum
Franz Schubertlaan 37
2102 EK Heemstede
Tel: 023 - 5290717

Beheerder GSV-Centrum
Cees v.d. Meer

Contactpersonen secties

Accommodaties en zalen

Ledenadministratie:
GSVomnisport@gmail.com