Vrijwilligersdag en ALV

op .

Het VB heeft de data vastgesteld van de volgende activiteiten:

Vrijwilligersdag op zaterdag 21 april 2018 vanaf 15.00 uur

Algemene Leden Vergadering op vrijdag 25 mei 2018 vanaf 20.00 uur

Voor de vrijwilligersdag zullen betrokkenen van het VB een uitnodiging ontvangen en de ALV is natuurlijk voor ieder lid een ‘must’ om te bezoeken. De agenda van de ALV zal te zijner tijd worden gepubliceerd, zowel op de website, in het GSV-gebouw als in ‘De Heemsteder’.

Namens het VB,

René Akerboom, Voorzitter

Contactgegevens

Vereniging GSV-Heemstede
Postbus 309
2100 AH Heemstede

GSV-Centrum
Franz Schubertlaan 37
2102 EK Heemstede
Tel: 023 - 5290717

Beheerder GSV-Centrum
Cees v.d. Meer

Contactpersonen secties

Accommodaties en zalen

Ledenadministratie:
GSVomnisport@gmail.com