Benoeming twee vertrouwenspersonen

op .

Het VB is bijzonder blij dat zij in de afgelopen vergadering twee vertrouwenspersonen heeft kunnen benoemen voor GSV-Heemstede. Bij een vereniging als de onze is een vertrouwenspersoon een heel belangrijke functie, zeker gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen die dagelijks in de media tot uiting komen. Wij willen benadrukken dat niet alleen kinderen zich tot de vertrouwenspersonen kunnen wenden, maar dat zij voor alle leden van de vereniging benaderbaar zijn. Dit alles gaat in volledige anonimiteit.

Voor beide vertrouwenspersonen is het VB in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. Verder zijn wij heel blij met het korte protocol dat beide vertrouwenspersonen hebben opgesteld en dat u kunt terugvinden op deze website onder de tab "veilig sporten". Daarnaast stellen beide zich kort aan u voor en zijn de contactgegevens van de dames op de website te vinden, zowel telefonisch als via e-mail.

Het VB zal in de nabije toekomst alle leden informeren, dus naast het informeren via de website ook een brief verzenden met relevante informatie over dit belangrijke onderwerp. Daarnaast is het de bedoeling dat de vertrouwenspersonen op termijn alle kinderen een keer bezoeken, enerzijds om zich voor te stellen, anderzijds om de rol van vertrouwenspersoon met de kinderen te delen en zo de toegang tot de vertrouwenspersonen laagdrempelig te maken.

Vanzelfsprekend hoopt het VB dat er nooit gebruik van de vertrouwenspersonen hoeft te worden gemaakt, maar mocht dit toch ooit het geval moeten zijn, dan vertrouwt het VB er op twee kundige en professionele krachten te hebben die het proces van begin tot einde goed en onafhankelijk kunnen begeleiden. Wij wensen Frederiek Stapel en Marit Huizinga-Boers veel succes als vertrouwenspersonen binnen GSV-Heemstede.

Namens het VB, René Akerboom

Contactgegevens

Vereniging GSV-Heemstede
Postbus 309
2100 AH Heemstede

GSV-Centrum
Franz Schubertlaan 37
2102 EK Heemstede
Tel: 023 - 5290717

Beheerder GSV-Centrum
Cees v.d. Meer

Contactpersonen secties

Accommodaties en zalen

Ledenadministratie:
GSVomnisport@gmail.com