Van het bestuur - 14 december 2017

op .

Beste leden van GSV-Heemstede

Na de eerste winterse buien van de afgelopen dagen, met daarbij de overlast en afgelastingen van diverse activiteiten, en kijkend op de kalender is het helder dat wij het einde van 2017 naderen. Het Verenigingsbestuur (VB) wenst u allen gezellige kerstdagen toe en een mooie jaarwisseling.

Voor 2018 hopen wij dat u in goede gezondheid mag blijven genieten van het lidmaatschap van onze vereniging.

Tot slot hebben wij een aantal positieve bestuurlijke zaken te melden, voortkomend uit de ALV van 17 november j.l.

  • Er is een reserve lid van de financiële commissie benoemd; zijn naam is Ron Weijers, sectie volleybal.
  • Er is een PR-medewerker benoemd, zijn naam is Louis te Boekhorst, sectie volleybal.
  • Het VB is in een vergevorderd stadium met de benoeming van twee vertrouwenspersonen. De verwachting is dat zij in januari kunnen worden benoemd. Zij zijn ouders van kinderen van de sectie Gymnastiek/Dans.

Het VB is bijzonder verguld met de invulling van deze functies. De contactgegevens van genoemde personen zullen t.z.t. op de website worden vermeld en over de vertrouwenspersonen zal apart worden gecommuniceerd, waarbij zij zich kort zullen voorstellen.

Betreffende de PR-medewerker; zijn benoeming houdt in dat er een centraal punt binnen de vereniging is waarlangs de communicatie dient te gaan. De precieze gang van zaken zal in de loop der tijd zichzelf wijzen.

Met hartelijke sportgroet,

René Akerboom

Voorzitter VB

Contactgegevens

Vereniging GSV-Heemstede
Postbus 309
2100 AH Heemstede

GSV-Centrum
Franz Schubertlaan 37
2102 EK Heemstede
Tel: 023 - 5290717

Beheerder GSV-Centrum
Cees v.d. Meer

Contactpersonen secties

Accommodaties en zalen

Ledenadministratie:
GSVomnisport@gmail.com