Dansvoorstelling GSV-Heemstede

op .

Het is een jaarlijkse traditie dat tegen het eind van het sportseizoen de jeugdleden van de streetdance- en balletgroepen GSV-Heemstede aan een groots opgezette dansshow meedoen. Zo ook dit jaar op zaterdagmiddag 9 juni j.l. in de Schoter Scholengemeenschap in Haarlem. De zaal was geheel met familieleden en andere belangstellenden gevuld. Het werd een feestje en dit vooral voor en dankzij de kinderen. Ze schitterden als echte sterren in de show met de titel “het eind van de regenboog”. Ze droegen prachtige kleding en hadden mooie make-up op hun gezichtjes. Ook dansten meisjes uit de selectie solo’s op spitzen. Met veel plezier lieten de jongens en meisjes zien wat zij tijdens de lessen van hun juf in het afgelopen seizoen geleerd hebben. De verschillende dansen onderstreepten de verhaallijn, welke als rode draad door de dansvoorstelling heen liep. De choreografie was in handen van Anneke van Oorsouw en haar echtgenoot René was de regisseur.

Dansshow 2018

Jaap Metselaar, Lid van Verdienste

op .

Tijdens de Algemene LedenVergadering (ALV) van 25 mei 2018 is Jaap Metselaar benoemd tot Lid van Verdienste. Jaap is vele jaren voorzitter geweest van de sectie Denksport en treedt nu af als voorzitter.

Rene Akerboom, voorzitter van het Verenigings Bestuur, heeft Jaap tijdens de ALV in het zonnetje gezet. Jaap kreeg tevens een speldje en een bos bloemen uitgereikt.

Jaap Metselaar Bloemetje

Jaap Metselaar Toegesproken

Leo vd Prijt lid in de Orde van Oranje Nassau

op .

Leo heeft een Koninklijke Onderscheiding!

Of zoals het in De Heemsteder stond van 2 mei 2018: "De koning deelt uit, het opspelden doet de burgemeester. Dit gebeurde op donderdag 26 april in het raadshuis."

Zie bijgevoegd de foto's en artikel uit De Heemsteder.

Lintje Leo Foto2

 Lintje Leo Artikel

Lintje Leo Foto1

 

 

Benoeming twee vertrouwenspersonen

op .

Het VB is bijzonder blij dat zij in de afgelopen vergadering twee vertrouwenspersonen heeft kunnen benoemen voor GSV-Heemstede. Bij een vereniging als de onze is een vertrouwenspersoon een heel belangrijke functie, zeker gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen die dagelijks in de media tot uiting komen. Wij willen benadrukken dat niet alleen kinderen zich tot de vertrouwenspersonen kunnen wenden, maar dat zij voor alle leden van de vereniging benaderbaar zijn. Dit alles gaat in volledige anonimiteit.

Voor beide vertrouwenspersonen is het VB in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. Verder zijn wij heel blij met het korte protocol dat beide vertrouwenspersonen hebben opgesteld en dat u kunt terugvinden op deze website onder de tab "veilig sporten". Daarnaast stellen beide zich kort aan u voor en zijn de contactgegevens van de dames op de website te vinden, zowel telefonisch als via e-mail.

Het VB zal in de nabije toekomst alle leden informeren, dus naast het informeren via de website ook een brief verzenden met relevante informatie over dit belangrijke onderwerp. Daarnaast is het de bedoeling dat de vertrouwenspersonen op termijn alle kinderen een keer bezoeken, enerzijds om zich voor te stellen, anderzijds om de rol van vertrouwenspersoon met de kinderen te delen en zo de toegang tot de vertrouwenspersonen laagdrempelig te maken.

Vanzelfsprekend hoopt het VB dat er nooit gebruik van de vertrouwenspersonen hoeft te worden gemaakt, maar mocht dit toch ooit het geval moeten zijn, dan vertrouwt het VB er op twee kundige en professionele krachten te hebben die het proces van begin tot einde goed en onafhankelijk kunnen begeleiden. Wij wensen Frederiek Stapel en Marit Huizinga-Boers veel succes als vertrouwenspersonen binnen GSV-Heemstede.

Namens het VB, René Akerboom

Info-boekje

op .

Het info-boekje van seizoen 2018-2019 is nog niet beschikbaar, deze wordt zeer binnenkort verwacht.

Net als vorig seizoen wordt het boekje niet huis-aan-huis verspreid, maar kunt u het zelf op diverse plaatsen ophalen.

Het info-boekje is verkrijgbaar:

- Bij het GSV-Centrum.

- In het folder-rek bij Sportplaza Groenendaal (*)

- Bij de folders in Bibliotheek Heemstede (*)

(*) Wij vullen de voorraad op deze locaties regelmatig aan, maar kunnen niet garanderen dat er een boekje aanwezig is op het moment dat u daar bent. Iemand anders kan u net voor zijn geweest. Op het GSV-Centrum is vanaf 1 september wel altijd een ruime hoeveelheid info-boekjes aanwezig.

 

Contactgegevens

Vereniging GSV-Heemstede
Postbus 309
2100 AH Heemstede

GSV-Centrum
Franz Schubertlaan 37
2102 EK Heemstede
Tel: 023 - 5290717

Beheerder GSV-Centrum
Cees v.d. Meer

Contactpersonen secties

Accommodaties en zalen

Ledenadministratie:
GSVomnisport@gmail.com