Accommodaties

Hieronder vindt u de verklaring van de op deze website gebruikte codes voor de sportzalen.

 

Adressen

Hieronder vindt u de verklaring van de op deze website gebruikte codes voor de sportzalen: 

  • EV  sportzaal Evenaarschool                     v.d. Waalslaan 33, Heemstede 
  • IC   sportzaal basisschool Icarus                Kerklaan 90-92, Heemstede
  • GC  sportzaal GSV-Centrum                      F. Schubertlaan 37, Heemstede
  • KC  recreatiezaal GSV-Centrum                 F. Schubertlaan 37, Heemstede
  • SP  sporthal Sportplaza Groenendaal        Sportparklaan 16, Heemstede

Contactgegevens

Vereniging GSV-Heemstede
Postbus 309
2100 AH Heemstede

GSV-Centrum
Franz Schubertlaan 37
2102 EK Heemstede
Tel: 023 - 5290717

Beheerder GSV-Centrum
Cees v.d. Meer

Contactpersonen secties

Accommodaties en zalen

Ledenadministratie:
GSVomnisport@gmail.com